За нас

Сградни обекти 

Поредният обект изпълнен от Рубин 2001, качествено и в срок.
Обект Брестак:
• Термопомпи Toshiba Estia
• Система за подово отопление Tiemme
• Конвектори Carrier

Обект Батак:
Термопомпа Toshiba Estia свързана към съществуваща отоплителна инсталация с радиатори
и заменила работата на пелетен котел.

Още един обект изпълнен от Рубин 2001, качествено и в срок.

Обект Рударци:
Термопомпа Toshiba Estia,
Подово отопление,
Отоплителна инсталация с радиатори

Поредният обект изпълнен от Рубин 2001.

Обект Мало Бучино 1:
Термопомпа Toshiba Estia,
Система за подово отопление Tiemme
Конвектори Carrier

Обект Орландовци:
Термопомпа Toshiba Estia,
Система за подово отопление Tiemme
Конвектори Carrier

Още един обект изпълнен от Рубин 2001.

Обект Мало Бучино 2:
Термопомпа Toshiba Estia,
Система за подово отопление Tiemme
Конвектори Carrier
Бойлер Toshiba Estia

Обект Пирдоп 1:
Термопомпа Toshiba Estia свързана към съществуваща отоплителна инсталация с радиатори и конвектори,
и заменила работата на пелетен котел.