За нас

Сградни обекти 

Поредният обект изпълнен от Рубин 2001, качествено и в срок.
Обект Брестак:
• Термопомпи Toshiba Estia
• Система за подово отопление Tiemme
• Конвектори Carrier

Обектът е с РЗП - 500 кв.м., като сме изградили система за подово отопление TIEMME - 400 кв.м.
Монтирани са 2 термопомпи Toshiba Estia Powerful HWS-P1104, в сихрон с буферен съд - 300 л,
бойлер за БГВ – 150 л., охлаждане с конвектори Carrier.
Изградена е автоматизация за контрол на температурата във всяко помещение, самостоятелно.
Италианската компания TIEMME предоставя на инвеститора 10 годишна гаранция за подовата отоплителна система.

Обект Батак:
Обектът е с РЗП 120 кв.м. Термопомпата Toshiba Estia Powerful HWS-P805 е свързана
към съществуваща отоплителна инсталация с радиатори и заменя работещ до момента пелетен котел.

Още един обект изпълнен от Рубин 2001, качествено и в срок.

Обект Рударци:
Термопомпа Toshiba Estia,
Подово отопление,
Отоплителна инсталация с радиатори

Обектът е с РЗП - 320 кв.м., като сме изградили система за подово отопление -120кв.м.,
и панелни радиатори за отопление на около 150 кв.м.
Монтирани са 2 термопомпи Toshiba Estia Powerful HWS-P1105, в синхрон с буферен съд – 500 л,

бойлер за БГВ – 200 л., подгряване на водата на вътрешен басейн.
Изградена е автоматизация за контрол на температурата в помещението с подово отопление.

Поредният обект изпълнен от Рубин 2001.

Обект Мало Бучино 1:
• Термопомпа Toshiba Estia,
• Система за подово отопление Tiemme
• Конвектори Carrier

Обектът е с РЗП - 300 кв.м., като сме изградили система за подово отопление TIEMME -260кв.м.
Монтирана е термопомпа Toshiba Estia Powerful HWS-P1104, бойлер за БГВ – 300 л., охлаждане с конвектори Carrier.
Изградена е автоматизация за контрол на температурата във всяко помещение, самостоятелно.
Италианската компания TIEMME предоставя на инвеститора 10 годишна гаранция за подовата отоплителна система.

Обект Орландовци:
Термопомпа Toshiba Estia,
Система за подово отопление Tiemme
Конвектори Carrier

Обектът е с РЗП -350 кв.м., като сме изградили система за подово отопление TIEMME - 300 кв.м.
Монтирана е термопомпа Toshiba Estia Powerful HWS-P1104, буферен съд 300 л.,

бойлер за БГВ – 300 л., отопление с алуминиеви радиатори и конвектори Carrier.
Изградена е автоматизация за контрол на температурата във всяко помещение, самостоятелно.
Италианската компания TIEMME предоставя на инвеститора 10 годишна гаранция за подовата отоплителна система.

Още един обект изпълнен от Рубин 2001.

Обект Мало Бучино 2:
• Термопомпа Toshiba Estia,
• Система за подово отопление Tiemme
• Конвектори Carrier
• Бойлер Toshiba Estia

Обектът е с РЗП - 250 кв.м., като сме изградили система за подово отопление TIEMME -220кв.м.
Монтирана е термопомпа Toshiba Estia Powerful HWS-P1104, бойлер Toshiba за БГВ – 300 л.
Изградена е автоматизация за контрол на температурата във всяко помещение, самостоятелно.
Италианската компания TIEMME предоставя на инвеститора 10 годишна гаранция за подовата отоплителна система.

Обект Пирдоп 1:

Обектът е с РЗП 170 кв.м. – 100 кв. жилищна площ и 70 кв.м. ресторантска площ.
Термопомпата Toshiba Estia Powerful HWS-P805 е свързана към съществуваща отоплителна
инсталация с радиатори и конвектори, и заменя работещ до момента пелетен котел.